De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Der er i alt 17 Verdensmål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Her kan du læse om de enkelte Verdensmål og finde de seneste nyheder om den bæredygtige udvikling. Du kan læse mere om Verdensmål, delmål, finde materialer og se hvordan det går med Verdensmålene i Danmark på Verdensmål.org.

Mål 1

Afskaf Fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Mål 2

Stop Sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Mål 3

Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 4

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Mål 5

Ligestilling mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6

Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Mål 7

Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Mål 9

Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10

Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Mål 11

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion.

Mål 13

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 14

Livet i Havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 15

Livet på Land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet.

Mål 16

Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17

Partnerskaber for Handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Dansker, kend dine Verdensmål

De er blevet kaldt ‘verdens vigtigste plan’. Men hvad går planen ud på? Her er (næsten) alt du skal vide om Verdensmålene i Danmark og globalt. I en række artikler, en podcast og en gratis pixibog om målene klæder vi dig på til bedre at forstå Verdensmålene.

Find det hele her

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.